קטע:רש"י על ירמיהו ה ז

"אי לזאת אסלח לך" - בתמיה שמא לזאת אסלח לך ומנחם פירש אי כמו אין אשר בניך עזבוני ואשביע אותם כל טוב

"יתגודדו" - יתקבצו גדודים