פתיחת התפריט הראשי

"ואמרו תקעו שופר" - הזהירו את יושבי הארץ שיתקעו בשופר לברוח

"מלאו" - לשון אסיפה והרבה יש במקרא אשר יקרא עליו מלא רועים (ישעיהו לא) יקראו אחריך מלא (לקמן יב) יחד עלי יתמלאון (איוב טז)