קטע:רש"י על ירמיהו ד ד

"המולו לה'" - בטרם תצא חמתי כאש זהו כניר לפני הזרע