פתיחת התפריט הראשי

"והבושת" - עכו"ם שעסקנו בה כד"א וינזרו לבשת

"אכלה את יגיע אבותינו" - בעון עבודתה היה יגיענו לבז