פתיחת התפריט הראשי

"אכן לשקר" - שמרנו מגבעות והמון הרים שעבדנו עכו"ם שם

"אכן" - באמת