פתיחת התפריט הראשי

"ילכו בית יהודה על בית ישראל" - עמם יתחברו ויתוספו עליהם להיות ממלכה אחת