קטע:רש"י על ירמיהו ג יז

"ונקוו" - ונקבצו לשון מקוה מים

"שרירות" - ל' ראיה כמו אשורנו (במדבר כד)