פתיחת התפריט הראשי

"פשעת" - מרדת

"ותפזרי את דרכיך" - ל' זנות פיסוק רגלים למשכבי אשה