קטע:רש"י על ירמיהו ג טז

"לא יאמרו עוד ארון" - כי כל כניסתכם תהא קדושה ואשכון בה כאלו הוא ארון

"יפקדו" - כמו יזכרו

"ולא יעשה עוד" - מה שנעשה בו כבר בשילה שהביאוהו במלחמה עם פלשתים בימי עלי (שמואל א' ד)