קטע:רש"י על ירמיהו ג ו

"משובה" - נצחת ומוכחת בימי יאשיה המלך כשצוני להחזיר עשרת השבטים הראית אשר עשתה משובה ישראל השובבה (אנבוזייא"ה בלע"ז)

"ישראל" - עשרת השבטים

"הולכה היא" - בעודה על אדמתה קודם שגלתה בימי חזקיה עם הושע בן אלה

"הולכה" - היתה הולכת על כל הר גבוה

"ותזני שם" - לעכו"ם ותזני כמו ותזן יו"ד יתירה