קטע:רש"י על ירמיהו ג ג

"ומלקוש" - כמטר היורד בניסן על המלילות ועל הקשין ומלקוש (טרדיי"א בלע"ז)