פתיחת התפריט הראשי

"לאמר הן ישלח וגו'" - יש לי לומר שאין עוד את ראוי לי כי כן דרך המשלח את אשתו והלכה לה וגו'

"ואת זנית רעים רבים" - עם אוהבים רבים ואעפ"כ שובי אלי

"ושוב אלי" - כמו עשות ולשוב אלי אני עוסק בך