פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו ב לה

"ותאמרי" - בלבך

"כי נקיתי" - אשר זכאה אני נפשי

"נשפט אותך" - בא עמך במשפט