קטע:רש"י על ירמיהו ב כו

"כי ימצא" - בתחלה כשהוא נמצא גנב והוא היה מוחזק נאמן כך ת"י