קטע:רש"י על ירמיהו ב יח

"מה לך לדרך מצרים" - למה תעזבי אותי ותבטחי על מצרים

"לשתות מי שיחור" - שטבעו זכוריכם בנילוס שיחור הוא נילוס כמה שנאמר מן השיחור אשר על פני מצרים בספר (יהושע יג)

"ומה לך" - למרוד בי למען תגלי לדרך אשור למעבר נהר פרת