קטע:רש"י על ירמיהו ב יא

"בלא יועיל" - בעכו"ם שאין בה תועלת