קטע:רש"י על ירמיהו ב טז

"גם בני נוף ותחפנחס" - הם מצרים שאתם בוטחים עליהם לעזרה

"ירעוך קדקוד" - ל' רציצה כדמתרגמינן ורצוץ ורעעו