קטע:רש"י על ירמיהו ב ט

"עוד אריב" - טרם אביא עליכם רעה אתווכח עמכם עוד ע"י נביאי אע"פ שרבתי עמכם כבר ימים רבים