קטע:רש"י על ירמיהו ב ז

"אל ארץ הכרמל" - לארעא דישראל דהות מנצבא ככרמלא פירש נטועה כיער