קטע:רש"י על ירמיהו ב ג

"קודש ישראל" - כתרומה

"ראשית תבואתה" - כראשית קציר לפני העומר שאסור באכילה והאוכלו מתחייב כן כל אוכליו יאשמו כן ת"י