פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו א יג

"סיר נפוח" - רותח (בויילנ"ק בלע"ז)

"ופניו" - רתיחותיו (אשישאונדי"ש בלע"ז)