קטע:רש"י על ירמיהו א ב

"אשר היה דבר ה' אליו וגו'" - אשר התחילה שכינה לשרות עליו באותו הזמן