קטע:רש"י על יחזקאל מ לו

"אורך חמשים אמה" - גבהו חמשים אמה