קטע:רש"י על יחזקאל מ ב

"במראות אלהים הביאני" - לא הוליכני שם אלא הראני כאילו אני שם

"אל הר גבוה מאוד" - שכן הוא עתיד להיות גבוה שנאמר (ישעיהו ב) ונשא מגבעות

"כמבנה עיר" - כבנין עיר

"מנגב" - בדרומו של הר