קטע:רש"י על יחזקאל מח כח

"ועל גבול גד" - מצר דרומי שלו

"מתמר מי מריבת קדש נחלה" - מיריחו עיר התמרים במקצוע המזרח ובא למערב למי מריבת קדש ובא והולך עד נחל מצרים השופך לים הגדול במקצוע דרומית מערבית