קטע:רש"י על יחזקאל מח כא

"והנותר לנשיא וגו'" - והנותר בארך התרומה הגדולה

"מזה ומזה" - למזרח ולמערב של תרומת הקודש ולאחוזת העיר

"אל פני חמשה ועשרים אלף" - על רוחב כ"ה אלפים תרומה עד גבול קדימ' של א"י וגו'

"וימה על פני וגו'" - וכן למערב על פני שלשת הרצועות של כהנים ולוים אחוזת העיר ברחב כ"ה אלפי'

"על גבול ימה" - כמו עד גבול ימה עד אוקיינוס

"לעומת חלקים" - כנגד ארך חלקי השבטים

"לנשיא" - יהיה

"והיתה תרומת הקודש" - היא רצועות הכהנים

"ומקדש הבית בתוכה" - הכל באמצע נחלת הנשיא