קטע:רש"י על יחזקאל מח יא

"לכהנים המקודש" - החלק הזה המקודש יהיה לכהנים