קטע:רש"י על יחזקאל מח ב

"ועל גבול דן" - ואצל גבול דן בדרומו