קטע:רש"י על יחזקאל מז יא

"בצאתיו" - של ים כמו (איוב ח) היגאה גומא בלא ביצה וגו' מרש"ק בלע"ז

"וגבאיו" - כמו (מלכים ב ג) עשה הנחל הזה גבים גבים הבצים הם הבצעים שסביבותיו והגבים הם נקעים שהמים נאספים בהם

"ולא ירפאו" - להפך למתיקה למה כי למלח נתנו

"ולא ירפאו" - הוי"ו הזו טפילה ויתירה