קטע:רש"י על יחזקאל מז טו

"וזה גבול הארץ" - תחומי מצרי ארץ ישראל

"לפאת צפונה" - רוח צפונית

"מן הים הגדול" - שהוא גבול למערב

"הדרך חתלון" - בא לו לצד מזרח אל חתלון ואל צדדה ואל חמת וברותה וסברים כל העיירות הללו במצר צפון