קטע:רש"י על יחזקאל מז ט

"אל כל אשר יבוא שם נחלים" - הנחל הזה המתחלק לכמה נחלים ממתק את המים שמתערב בתוכם ודגתם הנשרצ' בם חיים ומתוקים