קטע:רש"י על יחזקאל מז ח

"אל הגלילה" - לאמרק"א בלע"ז:

"הקדמונה" - המזרחית. שנו רבותינו בתוספתא של סוכה: להיכן יוצאין? לימה של טבריא ולימה של סדום ולים הגדול, לרפות את מימיהם המלוחים ולמתקן:

"וירדו על הערבה" - זו ימה של טבריא; "ובאו הימה", זו ימה של סדום:

"אל הימה המוצאים" - זו ימה של אוקינוס, שהוא מוצא מן הישוב להקיף את העולם:

"לרפאות המים" - ממליחתן. ומדרש אגדה: למה קורא אותם "מוצאים"? על שם שני פעמים שיצאו: