קטע:רש"י על יחזקאל מז ג

"וימד אלף באמה" - חוץ לחומה וכל אותן אלף אמות לא גבר הנחל להיות עמוק אלא עד אפסים הם הקרסולים שקורין קביליי"ש בלע"ז