קטע:רש"י על יחזקאל מז ב

"ויוציאני" - מן החצר הפנימית אל החצר החיצונה בשער הצפון

"ויסיבני" - סביב חומת הפנימי בתוך החיצונה

"אל שער" - החיצונה הפונה קדים

"מים מפכים" - בויאונ"ט בלע"ז רחבים כרוחב פי הפך כך פירשו רבותינו כדלעיל