פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל מו ט

"ובבוא עם הארץ דרך שער צפון וגו' כי נכחו יצא" - מצוה עליהם שיתראו בתוך העזרה יפה יפה