קטע:רש"י על יחזקאל מה יח

"כה אמר ה' אלהים בראשון באחד לחדש תקח פר בן בקר תמים" - הוא פר המלואים האמור בראש הענין ולימד כאן שיהיו המלואים בא' בניסן

"וחטאת" - וטהרת