קטע:רש"י על יחזקאל מה יז

"ועל הנשיא" - אומר אני שהנשיא הזה בכהן גדול מדבר וכן כל הנשיא שבענין ושמעתי משמו של רבי מנחם שבמלך מדבר