קטע:רש"י על יחזקאל מה יא

"האיפה והבת" - לשון מדה חומר וכור מוי"י בלע"ז

"תכן אחד" - לשון מניין כמו ותוכן לבנים תתנו (שמות ה') מדה אחת זו עשירית לחומר של יבש שהוא שלשים סאין וזו עשירית לחומר הלח

"לשאת" - כמו לקחת וכן ת"י למוסב לשאת מעשר החומר תהיה הבת וכן עשירית לחומר יבש האיפה

"אל החומר יהיה מתכונתו" - סכום חשבון הבת והאיפה לפי גודל החומר יהיה מצאתי אם יוסיפו בחומר יוסיפו בבת אם יפחתהו מזה יפחתהו מזה שיכוון מעשרו לו