קטע:רש"י על יחזקאל מה ח

"לארץ יהיה לו לאחוזה" - ת"י דא ארעא תהא רבא לאחסנתא

"ולא יונו" - לשון אונאת ממון שגוזלין את נחלתם