קטע:רש"י על יחזקאל מה ו

"ואחוזת העיר" - בהיקף העיר אחוזת מושב חול שלה לבנות בה ישראל בתים

"תתנו חמשת אלפים רחב" - בדרומה של שנייה ואורך כמדת שתי הרצועות נמצאת כל התרומה מרובעת כ"ה על כ"ה אלפים

"לעומת תרומת הקודש" - כלומר במדת אורך רצועות תרומת הקודש

"לכל בית ישראל יהיה" - אותה רצועה שלישית תהיה מושב לזרים