קטע:רש"י על יחזקאל מה ד

"קדש מן הארץ" - סרס את המקרא מותר הקדש אשר מן הארץ הוא יהיה לכהנים משרתי המקדש המקריבים וגו' קדש מן הארץ היא התרומה הזאת

"לכהנים משרתי המקדש יהיה" - העודף על חמש מאות של הר הבית י"ב אלף ומאתים וחמשים למזרח וכנגדן למערב והמקדש באמצע וארבעת אלפים ושבע מאות וחמשים לצפון וכנגדן לדרום

"והיה להם מקום לבתים" - העודף הזה שסביב המקדש

"ומקדש למקדש" - וחמש מאות על חמש מאות האמצעיי' יהיו מקודשים לצורך המקדש אישיינטיגיא"ה אלשיינטואייר"א בלע"ז