קטע:רש"י על יחזקאל מה ב

"יהיה מזה" - מן התרומה הזו יהיה לצורך הקדש להר הבית חמש מאות קנים והמותר לבתים לכהנים כמו שמפורש בסוף הספר