פתיחת התפריט הראשי

"להניח" - אפושי"ר בלע"ז כמו (שמות ח') וינח בכל גבול מצרים