קטע:רש"י על יחזקאל מד כב

"כי אם בתולות" - יקחו הכהנים הגדולים אבל יש מן הכהנים אשר יקחו את האלמנה כגון הדיוטין וזהו מכהן יקחו יש מן הכהן שמותרין באלמנה מצאתי

"אשר תהיה אלמנה" - גמורה פרט לגרושה וחלוצה אע"פ שפנויה היא אסורה אף להדיוט