פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל מד יא

"המה ישחטו את העולה" - עבודה הכשרה בזרים ובעבדים ובנשים