קטע:רש"י על יחזקאל מג טו

"וההראל" - הוא גובה גג המזבח מן הסובב ולמעלה ובבית עולמים לא היה אלא שלש וי"ת אף הוא ומדבח' ארבע אמין