קטע:רש"י על יחזקאל מג ט

"עתה" - על כרחם ירחקו את זנותם שהבדלתי לי היקף גבול גדול סביב