קטע:רש"י על יחזקאל מג א

"ויוליכני" - חזר והכניסני לשער הקדים וראיתי הכבוד יורד לעזרה