קטע:רש"י על יחזקאל מב ה

"והלשכות העליונות וגו' כי משולשות הנה וגו'" - לא הבנתי בהם כלל

"כי יוכלו אתיקים" - כמו יאכלו אוכלים וממעטים באויר הלשכות