קטע:רש"י על יחזקאל מא כו

"אל כתפות האולם" - לשתי עברי הפתח

"וצלעות הבית והעובים" - והראני צלעות ואת העובים ואמרו רז"ל צלעות הבית אלו המלטסין והעובים אלו המרישות ומה הן מרישות קורות ומה הן מלטסין ארזים שנותנין בראש הכתלים להניח עליהן ראשי הקורות